Széchenyi 2020

HITTEL ÁCSÉRT

Az EFOP-1.3.7-17-2017-00283 számú pályázat

"A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével"

Az Ácsi Református Egyházközség és a Természetjáró Bakancsos Klub, mint konzorciumi partner nyújtotta be 2017-ben pályázatát. A két szervezet a korábbi években is megtalálta az együttműködés lehetőségét. Annál is inkább szükség van erre, mert mindkét szervezet azon munkálkodik, hogy a városi közösség erősödjék. Ács város életében mindkét szervezet kiemelkedő szerepet tölt be a felmerülő társadalmi problémák hatékony kezelésében. A projekt fő célja a társadalmi esélyteremtés biztosítása, előítéletesség és a hátrányos megkülönböztetés elleni többszintű fellépés, valamint ezzel párhuzamosan a hátránykompenzáció megvalósítása. Ennek érdekében a benyújtás óta folyamatosan szervezték eseményeinket, melyek hatalmas érdeklődésnek örvendtek. Megvalósult több képzés, és tanácsadás is a program keretében, sőt kialakítottak, felújítottak egy közösségi teret is, a Korotnoki sír környékét. Eredményes, és hasznos projektet zárt a két szervezet. Gratulálunk az elért eredményeikhez.

- A kedvezményezett neve: Ácsi Református Egyházközség, Természetjáró Bakancsos Klub

- A projekt címe: Hittel Ácsért

- A szerződött támogatás összege: 44. 750.100 Ft

- A támogatás mértéke (%-ban): 100 %

- A projekt tervezett befejezési dátuma:

- A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.7-17-2017-00283